Η άσκηση είναι ασφαλής!!!

Σε μια πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση από τους Niemeijer et al. (2019) συγκεντρώθηκαν  τα δεδομένα 773 μελέτες με 76.429 συμμετέχοντες, για να προσδιοριστούν οι  κίνδυνοι και οι "παρενέργειες" που σχετίζονται με την άσκηση.

Οι  μελέτες περιελάμβαναν:

Ένα ευρύ φάσμα ασθενών: Μυοσκελετικό πόνο, οστεοπόρωση, ηλικιωμένοι, νευρολογικοί ασθενείς, ψυχιατρικοί ασθενείς, καρδιαγγειακά και καρδιοαναπνευστικά προβλήματα κ.τ.λ. (συμπεριλαμβανομένου και του διαβήτη!!!!).

Ένα ευρύ φάσμα τύπων άσκησης: Αναερόβια, αερόβια, ασκήσεις νευρομυϊκού συντονισμού κ.α.

Ένα ευρύ φάσμα παραμέτρων της άσκησης: Διάρκεια, ένταση, ταχύτητα, συχνότητα κ.α.

Ένα ευρύ φάσμα στη συμμέτοχη: Ομάδα/άτομο, εποπτευόμενο/χωρίς επίβλεψη κ.λ.π.

Μόνο τα μισά από τα άρθρα στην ερευνητική ανασκόπηση ανέφεραν κάποιου είδους "παρενέργειες" από την άσκηση!

Οι ανεπιθύμητες παρενέργειες αναφέρθηκαν ως:

«Σοβαρές» (π.χ. κάταγμα, νοσηλεία, εγκεφαλικό επεισόδιο, θάνατος)

Ή

 «Μη σοβαρές» (π.χ. πόνος, κόπωση, οίδημα)

Αποτελέσματα:

1 στα 6 άτομα εμφάνισαν «μη σοβαρό» ανεπιθύμητο συμβάν (κυρίως  κόπωση!)
Οι ανεπιθύμητες "παρενέργειες"  δεν διέφεραν μεταξύ των διαφόρων τύπων άσκησης
Τα σοβαρά γεγονότα ΔΕΝ αποδόθηκαν στην ίδια την άσκηση!

Πριν  ξεκινήσουμε την οποιαδήποτε φυσική δραστηριότητα ενημερωνόμαστε για τυχόν ανεπιθύμητες "παρενέργειες" από αυτή.

Η άσκηση με τη σωστή καθοδήγηση ενός επαγγελματία υγείας είναι πάντα ασφαλής!!!!!

Reference:
Niemeijer A, Lund H, Stafne SN, Ipsen T, Goldschmidt CL, Jorgensen CT, Juhl CB.  Adverse events of exercise therapy in randomised controlled trials: a systematic review and meta-analysis. British Journal of Sports Medicine,2019;0:1-8: doi:10.1136/bjsports-2018-100461