Όλοι ξέρουμε ότι ο κάλος ύπνος είναι σημαντικός για την υγειά μας . Αυτό που ίσως κάποιοι αγνοούν είναι η επιρροή
που έχουν τα προβλήματα ύπνου σε ασθενείς με μυοσκελετικά προβλήματα.

*Ολλανδoi ερευνητές μελέτησαν τη μακροχρόνια σχέση μεταξύ προβλημάτων ύπνου και χρόνιου πόνου,
μυοσκελετικών προβλημάτων και πονοκεφάλου στον γενικό πληθυσμό και σε εφήβους. Τα αποτελέσματά έδειξαν ότι
τα προβλήματα ύπνου συνδέονται με την ένταση του πόνου σε όλες τις αναφερόμενες κατηγορίες. Επίσης τα προβλήματα ύπνου προδιαθέτουν την εμφάνιση χρόνιου πόνου και την αύξηση έντασης του πόνου μετά από κλινική
παρατήρηση σε βάθος τριετίας.(1)

*Μια μελέτη από τη Νορβηγία οπού συμμετείχαν 10412 εθελοντές κατέληξε στο συμπέρασμα ότιτα προβλήματα ύπνου προκαλούν αξιοσημείωτη μείωση στην ανοχή στο πόνο.

Η ποιότητα του ύπνου με άλλα λογία είναι ένας σημαντικότατος παράγονταςγια τη θεραπεία ασθενών με μυοσκελετικά και όχι μόνο προβλήματα, επηρεάζοντας τη πνευματική όσο και τη φυσική υγειά του ασθενούς.(2)

1. Bonvain, Irma J., et al. "Sleep problems and pain: a longitudinal cohort study in emerging adults." Pain 157.4 (2016): 957-963
2. Sivertsen, Borge, et al."Sleep and pain sensitivity in adults". Pain 156.8 (2015): 1433-1439